ตามความต้องการของตลาดและแนวโน้มของต่างประเทศ เราสามารถสร้าง พัฒนาและดำเนินการดูแลระบบเว็บไซต์ WEB และ SNS เช่น Facebook, Instragram


การจัดการดูแลระบบ SNS ในต่างประเทศและการโฆษณา


เราใช้ Facebook ที่เป็นที่นิยมในต่างประเทศ นำส่งข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลท่องเที่ยวในคิวชูทุกวัน
เราดำเนินการ 7 ภาษา ดังนี้ ภาษาอังกฤษ จีนดั้งเดิม ภาษาไทย ภาษาเวียดนาม ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาเกาหลี และภาษาพม่า รวมแฟนทั้งหมดมีมากกว่าประมาณ 360,000 คน

【Facebook】

ภาษาไทย  https://www.facebook.com/japan.discovery.thai/
จีนดั้งเดิม  https://www.facebook.com/japan.discovery.tw.hk/
ภาษาอังกฤษ  https://www.facebook.com/japan.kyushu.discovery/
ภาษาเวียดนาม  https://www.facebook.com/japan.discovery.vi/
ภาษาอินโดนีเซีย  https://www.facebook.com/japan.discovery.in/
ภาษาพม่า  https://www.facebook.com/japan.discovery.my/


การดำเนินงานและการพัฒนาเว็บไซด์ข้อมูลการท่องเที่ยวคิวชู “JAPAN DISCOVERY”


การใช้เครื่องมือ สร้างตารางการเดินทาง

ประมาณ 70% ของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวญี่ปุ่นคือนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางด้วยตัวเอง ในเว็บไซต์นี้ เรามีเครื่องมือที่ช่วยให้คุณสามารถเลือกสถานที่ท่องเที่ยว สถานที่พัก ฯลฯ ที่คุณต้องการจะเดินทางและกำหนดตารางการเดินทาง พร้อมกับตรวจสอบระยะทางและเวลาระหว่างจุดต่างๆบนแผนที่

 

เว็บไซต์ 10 ภาษา
ขณะนี้เว็บไซต์ของเรา สนับสนุนภาษาต่างๆ 10 ภาษา ผู้ใช้มากกว่า 130 ประเทศกำลังเรียกดูเว็บไซต์นี้ ซึ่งเป็นภาษาเป็นภาษาอังกฤษ จีนดั้งเดิม จีนประยุกต์ ภาษาไทย ภาษาเวียดนาม ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาเกาหลี ภาษาพม่า ภาษาตากาล็อก และภาษาญี่ปุ่น

ข้อมูลในมุมมองคนต่างชาติ
เรายังมีนักเขียนชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่น เขียนเล่าบันทึกการเดินทางในคิวชูและแนะนำข้อมูลต่างๆของคิวชูไปด้วยมุมมองจากคนต่างชาติ

เว็บไซต์ URL
https://kyushu.japan-tour.jp/th/

ข้อมูลการท่องเที่ยวที่หลากหลายในคิวชู
การท่องเที่ยว·ที่พัก·การขนส่ง·น้ำพุร้อน·อาหารญี่ปุ่น·ช้อปปิ้ง·เรียวกัง·งานหัตถกรรมแบบดั้งเดิม·ผลิตภัณฑ์พิเศษ·ประสบการณ์การทำงาน·ข้อมูลอุตสาหกรรม ฯลฯ