การโปรโมทการท่องเที่ยวไปสู่กลุ่มการเที่ยวแบบครอบครัว

โปรเจ็คนี้ เราได้ร่วมมือกับสำนักงานการขนส่งคิวชู ฝ่ายการท่องเที่ยวและองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวคิวชู(KTPO) โดยได้กำหนดเป้าหมายไปยังนักท่องเที่ยวกลุ่มครอบครัว ที่ต้องเดินทางกับเด็ก เพื่อคิวชูเป็นที่รู้จักมากขึ้น และสร้างความต้องการที่จะมาเยี่ยมชมญี่ปุ่นตลอดทั้งปี รวมถึงในช่วงนอกฤดูท่องเที่ยวด้วย

ในเดือนพฤศจิกายน 2019 เขาเชิญ Influencer แบบครอบครัว ที่เป็นที่นิยมในหมู่คนเลี้ยงลูกในตลาดไทยและดำเนินการทัวร์มีดังนี้