โปรโมทการท่องเที่ยวกับสายการบินLCC

เที่ยวบินตรงจากไทยไปสู่คิวชู เปิดตัวโดย Thai Lion Air ในเดือนกุมภาพันธ์ 2019 และ Air Asia X เปิดตัวในเดือนกรกฎาคมของปีเดียวกัน ดังนั้นจึงคาดว่าจะมีการเติบโตด้านการท่องเที่ยวอย่างมีนัยสำคัญ เราจึงร่วมมือกับKTPO สนามบินฟุกุโอกะและ JR Kyushu ทำการโปรโมทการท่องเที่ยวเกี่ยวกับภูมิภาคคิวชู โดย 3 Influencers ทั้ง Youtuber บล็อกเกอร์และสื่อบนเว็บไซด์ โดยมีเป้าหมายคือเพื่อส่งเสริมให้มีผู้ใช้สายการบิน LCC และเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวสู่คิวชู

ในเดือนสิงหาคม 2019 เราได้เชิญ Youtuber บล็อกเกอร์และสื่อบนเว็บไซด์ มาเพื่อเก็บข้อมูลและถ่ายทำเนื้อหาครอบคลุมคิวชู ดังนี้

◆บรรยากาศการเดินทางเก็บข้อมูลและถ่ายทำ

<