การเชิญผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารจากไทย และอินโดนีเซีย

โปรเจ็คนี้เราได้ร่วมมือกับที่ว่าการเมืองฟุกุโอกะ และองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น ซึ่งรู้จักกันดีในชื่อว่า “เจโทร” เชิญผู้ค้าธุรกิจร้านอาหารจากประเทศไทย และประเทศอินโดนีเซียมาร่วมประชุมจับคู่ค้ากับผู้ประกอบการร้านอาหารและขนมหวานในญี่ปุ่น ตัวแทนจากประเทศไทยมาจากบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (CPN) และจากประเทศอินโดนีเซียมาจากบริษัท Daisei

◆ภาพบรรยากาศการพูดคุยธุรกิจ