เราวางแผนเส้นทางการท่องเที่ยวชมภูมิภาคคิวชู ทั้งบริษัททัวร์ เอเจนซี่ ตัวแทนการท่องเที่ยวจากต่างประเทศ สมาคมและบริษัทต่างๆ ให้เราจัดโปรแกรมการท่องเที่ยวแบบกลุ่มและรายบุคคล สิ่งอำนวยความสะดวกด้านที่พักการเดินทาง อาหาร และสิ่งอำนวยความสะดวก ด้านการท่องเที่ยวคู่มือ ฯลฯ


ประสบการณ์การเดินทางทัวร์แสวงบุญ สำหรับฟิลิปปินส์


・ทัวร์แสวงบุญนางาซากิ / ฮิราโดะ 73 ท่าน

 

 

 

・ทัวร์แสวงบุญนางาซากิ / ฮิราโดะ 14 ท่าน

 

 


การท่องเที่ยวทางการแพทย์ สำหรับชาวจีน


เกี่ยวกับการท่องเที่ยวทางการแพทย์ ที่นี่:https://medical.japan-tour.jp/

ดำเนินการตรวจสุขภาพในฟุกุโอกะ แล้วไปเที่ยวชมเมืองฟุกุโอกะ⇒ คันไซ ⇒ คันโต