การเชิญ 2 บริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ความงามมาจากประเทศไทย

 

โปรเจ็คนี้ เราได้เชิญ 2 บริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการนำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อความสวยความงามมาจากประเทศไทย ให้มาเยี่ยมชมโรงงานการผลิตในจังหวัดฟุกุโอกะ และจับคู่พูดคุยทางธุรกิจกับบริษัทกว่า 10 บริษัทเพื่อส่งเสริมการส่งออกจากประเทศญี่ปุ่น และให้บริษัทไทยได้มีช่องทางและแหล่งการผลิต Made in Japan ผลิตผลิตภัณฑ์คุณภาพจำหน่ายให้ผู้บริโภคในประเทศไทย เมื่อวันที่ 26-29 มีนาคม 2018

รูปบรรยากาศการเยี่ยมชมโรงงาน และการจับคู่พูดคุยทางธุรกิจ